خط تولید گرانول خشك كاشی

خط تولید گرانول خشك كاشی

خشكی كشور با توجه به میزان مناطق کویری و بارندگی های سالانه و كاهش ذخاير آب یکی از بزرگترین صنایع مصرف کننده آب صنعت سرامیک میباشد و به طور متوسط جهت تولید هر متر مربع کاشی و سرامیک حدود 15 لیتر آب لازم است که از این مقدار بسته به میزان وزن کاشی حدود 13 لیتر آب از طریق اسپری بخار شده و از اسپری خارج میگردد .

با توجه به ظرفیت تولید کاشی و سرامیک در کشور و با ظرفیت حدود 300 میلیون متر مربع استان یزد در سال، سالیانه حدود 000/900/3 متر مکعب آب که برابر میزان مصرف یک شهر 200 هزار نفری میباشد بخار شده و به هدر میرود. همچنین آب مصرف شده به هیچ وجه باز یافت نیز نمیشود که اگر این موضوع در نظر گرفته شود جمعیت فوق تا 5/1 برابر افزایش میابد.

اصولا در تمام کشورها نوع صنایع و روش تولید براساس شرایط اقلیمی ان کشور میباشد. به طور مثال کشور برزیل با تولید یک میلیارد متر مربع کاشی و سرامیک به دلیل گران بودن انرژی 95 درصد این تولید را به طریق پودر خشک تولید می کند؛ در کشور ایران نیز با توجه به مشکل کم ابی یک از بهترین روش های تولید کاشی و سرامیک استفاده از روش پودر خشک میباشد که لازم است بررسی و مطالعات بیشتری روی این روش و همچنین معادن جدید و سایر موارد مربوطه صورت گیرد.

مشخصات فنی

مقایسه میزان مصارف و هزینه های دو روش تر و پایدار تولید گرانول

ردیف

مصارف مختلف( به ازای هر متر مربع)

واحد

روش تر

روش پایدار

1

آب

لیتر

13

1.4

2

گاز

متر مکعب

1.42

0.1

3

برق

کیلووات ساعت

1.44

0.7

4

گلوله سرامیکی

گرم

30

-

5

روانساز

درصد

0.5

-

6

خاک های مورد استفاده

رس های ارزان

7

سرمایه گذاری

20-30 درصد کمتر

8

فضای مورد نیاز

40 درصد کمتر

9

هزینه های پرسنلی

30 درصد کمتر

10

خرید امتیاز آب و برق و گاز

جمعا 40 درصد کاهش

سفارش دهید
captcha