نصب و راه اندازی

نصب و راه اندازی

نصب و راه اندازي دستگاه هاي سنگ شکن

یکی از مهمترین مسائلی که در هنگام خرید ماشین آلات باید در نظر گرفت ،  توانایی شرکتها در ارائه خدمات مهندسی و مشاوره ها در زمینه نصب و را اندازی تجهیزات خریداری شده است .
شرکت ممتاز سنگ شکن با بکارگیری متخصصین و مهندسین توانمند با استفاده از نرم افزارهای روز دنیا این رویکرد را محقق ساخته است . 
 1. ارائه درخواست از طرف مشتری
 2. ارائه پیش فاکتور و فلوشیت  طراحی شده اولیه
 3. عقد قرارداد 
 4. ارائه نقشه فلوشیت و شماتیک نهایی
 5. بازدید اولیه ازمحل نصب ماشین آلات و خط تولید و بررسی شرایط و وضعیت موجود 
 6. ارائه نقشه های طرح اصلی  و جزعیات کامل بهمراه نقشه های فونداسیون 
 7. اجرائی کردن نقشه های فونداسیون و بستن آرماتورها توسط مشتری 
 8. بازدید از محل نصب و بررسی آرماتوربندیها و تایید یا رفع عیوب احتمالی توسط شرکت 
 9. بتن ریزی توسط مشتری 
 10. نصب ماشین آلات و کابل کشی و نصب تابلو برق 
 11. راه اندازی ماشین آلات و تولید آزمایشی، تحویل خط تولید  و گرفتن تاییدیه کارفرما

ساعت و تاریخ : 10:27- 1401/4/8


تعداد بازدید : 59